Finansijski konsalting - Revizija Centar Novi Sad

Finansijski konsalting obuhvata čitav niz usluga iz domena finansija koje vam nudimo u cilju poboljšanja poslovnih performansi preduzeća, a odnose se na:

  • Procenu vrednosti kapitala i imovine
  • Ocenu boniteta
  • Finansijsku analizu poslovanja
  • Analizu finansijskih izveštaja
  • Izradu i ocenu investicionih projekata
  • Pomoć pri poslovnim transakcijama (spajanje, pripajanje i preuzimanje preduzeća)
  • Analize i izveštaje na zahtev klijenta
  • Ostale usluge na zahtev klijenta iz oblasti finansijskog konsaltinga