•  

  Narodnog fronta 23d/III/318, Novi Sad, Srbija

Pažljivo planiranom poreskom politikom privredna društva ostvaruju velike uštede u poslovanju

Odlično poznavanje poreskih propisa i poreskog sistema od strane naših eksperata je garant da vam u svakom trenutku možemo pružiti kvalitetan poreski savet.
Sve veći zahtevi poreske regulative za poštovanjem propisa u što kraćem roku dovode do potrebe kontinuiranog unapređenja poreske funkcije.

Pažljivo planiranom poreskom politikom privredna društva ostvaruju velike uštede u poslovanju, zato je poreski konsalting i planiranje svake poslovne transakcije izuzetno značajno za svako društvo.

Uz maksimalno korišćenje najnovijih tehnologija i objedinjavanje saznanja iz više disciplina, nudimo našim klijentima širok spektar poreskih usluga:

 • Elaborati o transfernim cenama
 • Poreski saveti u vezi poreza na dobit
 • Poreski saveti u vezi poreza na dodatu vrednost
 • Poreski saveti u vezi obračuna zarada
 • Poresko planiranje
 • Međunarodno oporezivanje
 • Spajanja i kupovina društava
 • Podrška u poreskim kontrolama
 • Ostale usluge na zahtev klijenta iz oblasti poreskog konsaltinga