•  

  Narodnog fronta 23d/III/318, Novi Sad, SrbijaFinansijska revizija

Naš tim revizora je formiran od visoko kvalifikovanih eksperata koji rade u oblasti revizije već dugi niz godina, oni su članovi Komore ovlašćenih revizora i Saveza računovođa i revizora Srbije. Naši eksperti poseduju znanja iz domena lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. Revizija predstavlja ispitivanje finansijskih izveštaja i verodostojnih knjigovodstvenih i drugih evidencija, informacija, načina primene nacionalnih računovodstvenih propisa i Međunarodnih finansijskih i računovodstvenih standarda, sa ciljem da nezavisni revizor formira i izrazi mišljenje o istinitosti i objektivnosti podataka sadržanih u finansijskim izveštajima koji su predmet revizije.

Ključno za našu misiju je priznavanje odgovornosti koju mi kao revizori imamo prema društvu i tržištu kapitala. Inovacije koje dovode do poboljšanog kvaliteta revizije, poput primene dobro ustanovljene metodologije u reviziji, važne su za Društva kojima pružamo revizorske usluge. Visok kvalitet nezavisne revizije od suštinskog su značaja za održavanje poverenja naših klijenta.

Posebnu pažnju posvetili smo proceni rizika i internim kontrolama. Takodje, pomažemo klijentima da povećavaju svoju efikasnost, bolje upravljaju rizicima, uvedu adekvatne interne kontrole, efikasnije izmere svoje poslovne rezultate i povećaju profit, odnosno usmeravamo i pomažemo klijentima da uspešnije ostvare svoje ciljeve.

 • Revizija finansijskih izveštaja, revizija poslovanja i organizacije u skladu sa međunarodnom i lokalnom računovodstvenom regulativom
 • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa lokalnom i medjunarodnom zakonskom regulativom
 • Revizija donatorskih projekata
 • Revizija za posebne svrhe
 • Revizija investicionih ulaganja u postupku privatizacije društvenog kapitala
 • Revizija vrednosti i strukture kapitala
 • Revizija vanrednih finansijskih izveštaja
 • Revizija usklađenosti sa pravilima i propisima
 • Usaglašavanje računovodstvenih evidencija prikazanih u skladu sa računovodstvenim standardima Srbije sa IAS/IFRS
 • Izveštaj o internim kontrolama – ispitivanje internih organizacionih i računovodstvenih kontrolnih postupaka i procedura
 • Revizija zaključnog stanja – verifikacija specifičnih finansijskih pokazatelja pravnog lica koje je predmet kupovine ili prodaje
.